Avis legal

© 2013 Telefónica S.A., Gran Vía 28, 28013 Madrid, España.

Registro Mercantil de Madrid, al tomo 208 de Sociedades, folio 1, hoja número M-6.164, inscripción 946 ª CIF. A-28/015865

Tots els drets reservats

1. Els drets de propietat intel·lectual del web telefonica.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de Telefónica S.A. a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i ús del lloc web telefonica.com que Telefónica posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al web implica la seva acceptació sense reserves. L’ús de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3. S’autoriza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

  • Que sigui compatible amb les finalitats del web telefonica.com.
  • Que es faci amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament el seu ús amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació púbica, transformació o descompilació.
  • Que cap dels continguts relacionats en aquest web siguin modificats de cap manera.
  • Que cap gràfic, icona, imatge disponible en aquest web sigui usat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

4. Telefónica, S.A. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web, de la configuració i presentació d’aquest, i de les condicions d’accés.

5. Telefónica, S.A. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, malgrat que desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-ho, subsanar-ho o actualitzar-ho.

6. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho fa. Telefónica no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de tal accés o ús de la informació. Telefóncia no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents amagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari fet servir per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador, o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

7. Telefónica no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència al web, ni garantitza l’absència de virus i altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat per als danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

8. Telefónica, S.A. és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada “Telefónica”. Pel que fa a les cites de productes i serveis de tercers, Telefónica, S.A. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció, o aparició en el web l’existència de drets o cap responsabilitat de Telefónica sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini ni recomanació per part de Telefónica, S.A.

9. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Telefónica, S.A., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

10. Tot enllaç de tercers a aquest web ho ha de ser a la seva pàgina principal o d’entrada.

11. Telefónica, S.A. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés a aquest web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Telefónica, S.A. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).