Tag Archives: Informe de la Societat Digital

La digitalització de les PIMES i la formació digital, claus per a reactivar l’economia i generar feina després del COVID-19

  • L’emergència mundial generada pel COVID-19 ha suposat un punt d’inflexió i un desafiament per a la humanitat. Davant d’aquesta situació, governs, empreses i ciutadania s’estan veient obligats a canviar la manera d’educar-se, de treballar, d’entretenir-se, i sobretot, de comunicar-se. Ara, estar connectats cobra més rellevància que mai perquè tots siguem capaços d’avançar fins a una completa digitalització.
  • Segons el sdiE 2019, España progressa en la seva transició digital i es troba al capdavant en connectivitat amb infraestructures de primer nivell. Tres de cada quatre llars tenen cobertura de fibra òptica i nou de cada deu espanyols són usuaris d’Internet.
  • Respecto a la transformació digital de la indústria, Espanya supera la mitja europea, encara que està lluny de ser líder. El repte el tenen les PIMES i els autònoms, que hauran d’escometre un esforç per a la seva digitalització. Dos de cada tres empreses espanyoles s’estan quedant endarrerides en aquest procés. La reinvenció digital d’Espanya podria tenir un impacte que podria assolir un valor anual equivalent a l’1,8% del PIB fins al 2025.
  • Per aconseguir aquesta digitalització, la formació en competències digitals dels espanyols es presenta com una oportunitat. Al nostre país, poc més de la meitat de les persones entre 16 i 74 anys posseeixen capacitats digitals bàsiques. Segons l’indicador DESI, Espanya se situa en el lloc 17 de la dimensió de capital humà, 3,5 punts de sota de la mitjana europea.
  • És necessari un nou contracte social entre governs, empreses i societat civil perquè ningú es quedi enrere. Telefónica és conscient de les oportunitats que ofereix aquesta revolució digital i, a través del seu Manifest Digital, es compromet a treballar de manera ètica per a millorar la vida de les persones amb la tecnologia.
  • La Intel·ligència Artificial s’ha convertit en la tecnologia més disruptiva cridada a revolucionar tots els sectors de la societat. Les seves aplicacions abasten des de la compra online a serveis de diagnòstic i tractament en malalties fins a auge de l’ús de la veu en dispositius electrònics.
  • Cada vegada són més els espanyols que confien en Internet (43%) i lògicament aquesta confiança ha fet un salt accelerat arran de la crisi del COVID-19. L’oci digital s’ha convertit en 2019 en la principal palanca de creixement de la Xarxa, on va destacar el negoci del videojoc i l’auge dels abonats a la televisió de pagament. Ambdós són un reflex d’una societat espanyola cada vegada més digital.

Espanya es troba immersa en la quarta revolució basada en la digitalització i en les dades. Aquesta era de disrupció implica canvis radicals en la vida de les persones, en les formes de treballar i produir, i en el desplaçament d’alguns models de negoci tradicionals a altres completament nous. Una transició digital que encara que presenti reptes i incerteses, també té efectes molt positius i ofereix, a la vegada, grans oportunitats. Sense anar més lluny, la present crisi del COVID-19 ens ha obligat a repensar de la nit al matí la manera de viure, estudiar, treballar i gaudir, i aquí l’elevada digitalització d’Espanya ha fet que l’adaptació hagi estat ràpida i ha permès la continuïtat de moltes activitats essencials.

En qualsevol cas, per a escometre aquesta transformació digital, segons l’informe de la Societat Digital 2019, editat per Fundación Telefónica, és necessària una acceleració de la digitalització de la indústria, sobretot de les PIMES i els autònoms,  i una major formació digital dels espanyols. Aquests dos factors són clau per a reactivar l’economia després de la crisi del COVID-19 i generar feina. Això sí, aquesta digitalització haurà d’estar centrada en les persones, aquestes seran les beneficiàries, i ningú haurà de quedar-se enrere, els espanyols hauran de tenir el control de la seva vida digital. Un repte que passa per la formació en competències digitals, amb una visió humanista i on es protegeix a les persones amb un marc ètic i un nou contracte social.

España es digitalitza

El món ja està connectat i de forma ubiqua. El 2018, per primera vegada, més de la meitat dels habitants del planeta van utilitzar internet, amb una penetració de 69,3 suscripcions per cada 100 habitants. I el nombre d’usuaris de banda ampla mòbil ha crescut un 22% de mitja anual en els últims cinc anys.

Espanya també progressa en la seva transició digital amb fonaments sòlids. En una etapa de crisi com la de la COVID-19, aquesta necessitat de connectivitat es multiplica exponencialment. El 2019 ocupava l’onzè lloc en la llista dels vint-i-vuit estats membres de la Unió Europea en el DESI (Índex de l’Economia i la Societat Digitals) i superava diversos punts la mitja. A més, l’accés a internet dels espanyols és ja generalitzat: 9 de cada 10 ja són usuaris i la connexió a les xarxes és ultra ràpida: 3 de cada 4 llars tenen cobertura de fibra òptica. Aquesta tecnologia de banda ampla és la que més està creixent, ha passat del 63% al 77% en dos anys. Aquesta penetració situa a Espanya en el primer lloc pel que fa a cobertura i clients de fibra òptica a Europa.

Un futur pròxim ens porta la tecnologia 5G amb xarxes més ràpides, molt més segures, molt més simples, amb menor latència i, per suposat, molt més intel·ligents. Actualment hi ha 7.000 milions d’aparells connectats, xifra que s’espera que superi els 21.500 milions el 2025.

Descarrega l’informe complet aquí.

El 87,2% de les llars catalanes disposa de connexió de banda ampla

  • Segons l’informe, el 99% dels joves entre 16 i 24 anys és usuari intensiu d’Internet i de les xarxes socials
  • Un 49,3 dels catalans realitzen les seves compres online, més d’11 punts per sobre la mitjana espanyola
  • L’informe destaca que el 99,4% de les empreses catalanes disposa de connexió de banda ampla, i un 91,8% d’aquestes empreses interactua amb l’Administració Pública a través d’Internet

L’accés a Internet de les llars catalanes augmenta cada any fins a arribar al 87,7% a 2018, 4 punts per sobre de l’any anterior. En la mateixa proporció ha augmentat l’accés a través de connexió de banda ampla, arribant al 87,2% de les llars a Catalunya, el que suposa més de 4 punts per damunt de la mitjana espanyola.

Pel que fa a l’ús d’Internet, el 88% de les persones amb edats compreses entre els 16 i els 64 anys han utilitzat la xarxa en els últims tres mesos, el que suposa un augment de més de 6 punts respecte a l’any anterior. En la franja de 16 a 24, el percentatge d’usuaris intensius de la xarxa és del 99%.

Així es recull a l’Informe de la Societat Digital elaborat per Fundació Telefónica, on s’informa sobre els indicadors socials més rellevants que conformen el panorama de la societat digital, analitza l’evolució dels serveis digitals i infraestructures i dibuixa un perfil del comportament digital dels catalans durant el passat exercici. Per això, els principals paràmetres utilitzats són: l’accés a fibra òptica, el nombre de dispositius electrònics per llar i perquè s’utilitza Internet.

D’aquesta anàlisi es desprèn que el grau de digitalització dels catalans és molt elevat. De fet, les xarxes socials compten amb una participació de gairebé un 70% de la ciutadania a Catalunya, xifra superior a la mitjana espanyola, i pràcticament la totalitat dels que tenen entre 16 i 24 anys.

Pel que fa a les compres online, quasi la meitat dels catalans (un 49,3%) han realitzat compres online en els últims tres mesos, més d’11 punts sobre la mitjana espanyola.

El percentatge de llars amb telèfon fix és menor cada any, descendint al 81,8% el 2018, mentre que augmenta el percentatge de telèfon mòbil, arribant al 97,7% de les llars catalanes.

Les empreses, en plena transformació digital

El 99,4% de les empreses catalanes de 10 o més treballadors disposa de connexió a Internet. D’aquestes, la totalitat disposa d’accés a Internet de banda ampla: un 93,4% té connexió de banda ampla fixa i un 82,4% de connexió de banda ampla mòbil 3G o superior.

Respecte a la incorporació de les TIC a l’activitat empresarial, el 84,3% de les empreses té pàgina web i un 55% utilitza xarxes socials. Pel que fa als serveis avançats, el 31,7% ha adquirit algun servei de cloud computing i un 70,1% utilitzen la signatura digital.

Per la seva part, la presència de les TIC a les microempreses (amb menys de deu treballadors) també ha millorat en l’últim exercici; un 80,8% d’aquestes disposen d’accés a Internet, un augment significatiu de més de 10 punts per sobre la xifra de l’any anterior.

L’Administració a la Societat Digital

La interacció i el contacte amb l’Administració electrònica catalana ha augmentat en l’últim any. El percentatge de població que ha interactuat amb les Administracions o serveis públics per motius particulars ha augmentat un 8,3% respecte a l’any anterior, arribant fins al 65,6%. Un 59,1% dels usuaris va obtenir informació de pàgines web de l’Administració, un 48,8% va enviar formularis emplenats i un 47,7% va descarregar formularis oficials.

Referent al sector empresarial, el 91,8% de les pimes i grans empreses va utilitzar Internet per a interactuar amb l’Administració Pública, mentre que aquesta via de contacte amb l’Administració va ser utilitzada per un 72,3% de les microempreses de menys de 10 empleats, 6 punts més que en el període anterior.