Territori

Telefónica obté un benefici net de 886 milions, un 118% més que en el primer trimestre de 2020

grey_iconDijous, 13/05/21, 10:15h
  • Els resultats del trimestre reflecteixen l’execució del pla estratègic, la resistència de Telefónica i els positius efectes de la gestió operativa del negoci, centrada a obtenir una major eficiència.
  • Els ingressos i el resultat operatiu abans d’amortitzacions (OIBDA) registren una millora sostinguda per tercer trimestre consecutiu i permeten a la companyia confirmar els objectius per a 2021.
  • El benefici per acció assoleix els 0,15 euros en els tres primers mesos de l’exercici, per sobre dels 0,06 euros del mateix període de l’any passat.
  • El deute del Grup, es redueix un 6,4% en l’últim any, serà rebaixada aproximadament en 9.000 milions addicionals en el segon trimestre de l’exercici i quedarà retallada a la meitat de l’existent fa cinc anys.

Telefónica obté un benefici net de 886 milions d’euros durant els tres primers mesos de 2021, un 118,3% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquests resultats mostren la resistència del model de negoci de la companyia, l’eficàcia de la gestió aplicada, enfocada en la reducció de costos i en l’estabilitat del flux de caixa operatiu, i el menor impacte dels efectes derivats de la pandèmia i de l’evolució dels tipus de canvi respecte al tancament de 2020. El benefici per acció assoleix els 0,15 euros en els tres primers mesos de l’exercici, enfront dels 0,06 euros del mateix període de l’any passat.

“Aquests resultats reflecteixen l’encert del nostre pla estratègic i la capacitat d’execució de Telefónica per a aconseguir un creixement sostenible i rendible, impulsat pels nostres negocis tecnològics i pel desplegament de les millors xarxes i serveis”, ha subratllat José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

Les xifres del primer trimestre situen a la companyia en la senda del compliment dels objectius financers establerts per a 2021, consistents en una estabilització dels ingressos i del resultat operatiu abans d’amortitzacions (OIBDA) i en una volta a un nivell normalitzat d’inversió (CapEx) sobre vendes de fins al 15%.

En aquest sentit, tant els ingressos com l’OIBDA expressen ja aquesta progressiva estabilització, ja que reflecteixen una millora seqüencial per tercer trimestre consecutiu. En el primer trimestre, els ingressos del Grup se situen en els 10.340 milions d’euros, un 9% menys que en el mateix període de 2020, però només un 1,3% menys en termes orgànics, una xifra que mostra un descens menor que en els trimestres anteriors.

A més, l’eficiència aconseguida amb la gestió aplicada per l’empresa, amb una reducció de les despeses operatives del 9%, fa possible que l’OIBDA creixi el 0,3% en el primer trimestre en termes orgànics.

Els quatre mercats principals, Espanya, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil, aporten el 78% dels ingressos i el 88% de l’OIBDA. Per geografies, Espanya proporciona el 29% dels ingressos del Grup i el 35% de l’OIBDA; Alemanya, el 18% i el 16%; el Regne Unit, el 15% i el 16%; i el Brasil, un 16% i un 21%, respectivament. D’Hispam, per part seva, procedeix el 19% dels ingressos i el 12% de l’OIBDA.

Important generació de caixa

Les xifres del primer trimestre acrediten també la provada capacitat de Telefónica per a generar caixa. Excloent el pagament d’espectre, la generació de caixa del trimestre aconsegueix els 727 milions d’euros, més d’un 200% superior que en el primer trimestre de 2020. Aquesta caixa, no obstant això, es va destinar en gran mesura als pagaments realitzats després de les subhastes d’espectre al Regne Unit, Xile i Espanya, per la qual cosa la xifra registrada en el primer trimestre se situa en els 33 milions d’euros, un 85% menor que la de fa un any.

La millora de les xifres fa possible igualment que el flux de caixa operatiu (OIBDA-*CapEx) pugi orgànicament un 0,1% i disminueixi un 38% en termes reportats, també a conseqüència de les subhastes d’espectre, que representen un total de 694 milions d’euros.

Una altra fita del primer trimestre consisteix en els creixements dels diferents marges sobre vendes, una evolució que evidencia la capacitat de gestió de la companyia i la generació d’eficiències que està propiciant. El marge d’OIBDA sobre la xifra de negocis augmenta fins al 33% i el marge del flux de caixa operatiu sobre vendes millora fins al 20,1%.

Nou descens del deute

Les dades del primer trimestre reforcen igualment el compromís del Grup amb la reducció de deute. A 31 de març, el deute financer net se situa en els 35.796 milions d’euros, un 6,4% menys que un any abans. Una vegada es materialitzin les operacions pendents de tancament, el deute es veurà reduïda aproximadament en 9.000 milions d’euros addicionals. Amb aquesta retallada, se situaria entorn dels 26.000 milions d’euros, la meitat de l’existent a mitjan 2016.

En paral·lel, Telefónica manté una sòlida posició de liquiditat després d’una activitat de refinançament per import de 3.022 milions d’euros en el trimestre. La companyia compta amb liquiditat pròxima als 20.000 milions d’euros.

Xarxes de qualitat, clients fidels

La qualitat de les infraestructures ha continuat sent una prioritat per a Telefónica en l’arrencada de 2021. Aquesta qualitat es tradueix en més clients i més contents. La base total d’accessos de Telefónica creix fins a 347,4 milions, un 1,5% més que al tancament del primer trimestre de 2020, amb un clar creixement el segment d’usuaris d’alt valor gràcies a les infraestructures diferencials del Grup. Els accessos minoristes d’ultra banca ampla (UBB) pugen un 8,2% en l’últim any i els de fibra fins a la llar (FTTH) ho fan en un 23,5%, amb el que representen el 53% del total de clients minoristes de banda ampla. La major satisfacció dels clients es reflecteix en una millora del NPS (Net Promoter Score) fins a nivells rècord del 27% en els quatre principals mercats.

La companyia finalitza el primer trimestre amb 137,1 milions d’unitats immobiliàries (UUII) passades amb fibra, un 6% més que fa un any, i de les quals un total de 63 milions discorren per xarxes pròpies. En relació amb la xarxa de fibra, Telefónica Infra, la societat que s’ocupa de posar en valor les infraestructures de la companyia, va anunciar en el trimestre la creació de dos nous vehicles majoristes per al desplegament de fibra al Brasil i Xile, que s’uneixen així a la societat conjunta creada amb Allianz a Alemanya, presentada el mes d’octubre passat.

Execució del Pla Estratègic

Els cinc pilars que sustenten l’estratègia de Telefónica també avancen a bon ritme. Respecte als mercats principals, Espanya manté el lideratge europeu en el desplegament de fibra i aconsegueix ja una cobertura 5G del 80% del territori, mentre que al Regne Unit la fusió d’O2 i Virgin Mitjana progressa d’acord amb l’esperat, després que el regulador britànic (CMA) aprovés l’operació de manera preliminar a l’abril. Al Brasil, l’adquisició dels actius mòbils d’Oi segueix igualment el seu curs, i a Alemanya la companyia ha tancat durant el trimestre un acord de roaming nacional amb 1&1 Drillisch que garanteix una línia d’ingressos a llarg termini.

Pel que refereix a Hispam, la millora del model operatiu es fa cada vegada més evident. La maximització de les eficiències en els costos operatius i la inversió fan possible un fort increment del flux de caixa operatiu a la regió.

Telefónica Tech reforça la seva història de creixement en el primer trimestre amb un augment dels ingressos del 25,1%, fins als 166 milions d’euros, al mateix temps que continua amb el procés de migració de serveis i amb la transferència de negocis i actius.

D’aquesta manera, Telefónica Tech avança en el seu objectiu d’ampliar el perímetre de la companyia, que s’estendrà al llarg dels pròxims mesos. A més, continua secundant-se en les seves capacitats operatives i comercials, en els seus actius diferencials i en acords amb socis clau per a oferir els seus serveis als més de 5,5 milions de clients B2B del Grup.

Pel que fa a Telefónica Infra, i juntament amb la creació dels vehicles majoristes esmentats, el seu principal èxit durant aquest primer trimestre va ser la venda del negoci de torres de Telxius a American Tower Company per 7.700 milions d’euros, una operació a múltiples rècord i referent del sector.

Finalment, el cinquè pilar estratègic, que busca simplificar i digitalitzar en major mesura l’actual model operatiu, ha donat fruits també durant el trimestre. La digitalització dels processos suposa el 79%, mentre que les vendes digitals han crescut el 37% en els quatre mercats clau i representen ja el 35% del total. És a dir, fins a març, prop de 30 milions de clients, un 12% més, han optat per utilitzar canals digitals en el conjunt del Grup.

Desenvolupament sostenible

Un altre esdeveniment destacat del primer trimestre va consistir en la col·locació d’un bo híbrid sostenible, el primer d’aquestes característiques emès en el sector i una nova mostra del compromís de Telefónica a favor d’un desenvolupament sostenible. L’import d’aquesta operació, que va aconseguir els 1.000 milions d’euros, permet a la companyia estendre l’abast del seu finançament a projectes socials a Espanya, Alemanya i el Brasil, al mateix temps que dóna continuïtat a iniciatives ambientals en línia amb els bons verds emesos en 2019 i 2020, amb els quals el Grup també va ser pioner.

T'HA RESULTAT INTERESSANT? COMPARTEIX-HO EN

  • fb_icon
  • twitter_icon
  • linkdin_icon
icon_3Veure altres publicacions de Territori