Category Archives: Territori

Telefónica obté un benefici net de 886 milions, un 118% més que en el primer trimestre de 2020

 • Els resultats del trimestre reflecteixen l’execució del pla estratègic, la resistència de Telefónica i els positius efectes de la gestió operativa del negoci, centrada a obtenir una major eficiència.
 • Els ingressos i el resultat operatiu abans d’amortitzacions (OIBDA) registren una millora sostinguda per tercer trimestre consecutiu i permeten a la companyia confirmar els objectius per a 2021.
 • El benefici per acció assoleix els 0,15 euros en els tres primers mesos de l’exercici, per sobre dels 0,06 euros del mateix període de l’any passat.
 • El deute del Grup, es redueix un 6,4% en l’últim any, serà rebaixada aproximadament en 9.000 milions addicionals en el segon trimestre de l’exercici i quedarà retallada a la meitat de l’existent fa cinc anys.

Telefónica obté un benefici net de 886 milions d’euros durant els tres primers mesos de 2021, un 118,3% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquests resultats mostren la resistència del model de negoci de la companyia, l’eficàcia de la gestió aplicada, enfocada en la reducció de costos i en l’estabilitat del flux de caixa operatiu, i el menor impacte dels efectes derivats de la pandèmia i de l’evolució dels tipus de canvi respecte al tancament de 2020. El benefici per acció assoleix els 0,15 euros en els tres primers mesos de l’exercici, enfront dels 0,06 euros del mateix període de l’any passat.

“Aquests resultats reflecteixen l’encert del nostre pla estratègic i la capacitat d’execució de Telefónica per a aconseguir un creixement sostenible i rendible, impulsat pels nostres negocis tecnològics i pel desplegament de les millors xarxes i serveis”, ha subratllat José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

Les xifres del primer trimestre situen a la companyia en la senda del compliment dels objectius financers establerts per a 2021, consistents en una estabilització dels ingressos i del resultat operatiu abans d’amortitzacions (OIBDA) i en una volta a un nivell normalitzat d’inversió (CapEx) sobre vendes de fins al 15%.

En aquest sentit, tant els ingressos com l’OIBDA expressen ja aquesta progressiva estabilització, ja que reflecteixen una millora seqüencial per tercer trimestre consecutiu. En el primer trimestre, els ingressos del Grup se situen en els 10.340 milions d’euros, un 9% menys que en el mateix període de 2020, però només un 1,3% menys en termes orgànics, una xifra que mostra un descens menor que en els trimestres anteriors.

A més, l’eficiència aconseguida amb la gestió aplicada per l’empresa, amb una reducció de les despeses operatives del 9%, fa possible que l’OIBDA creixi el 0,3% en el primer trimestre en termes orgànics.

Els quatre mercats principals, Espanya, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil, aporten el 78% dels ingressos i el 88% de l’OIBDA. Per geografies, Espanya proporciona el 29% dels ingressos del Grup i el 35% de l’OIBDA; Alemanya, el 18% i el 16%; el Regne Unit, el 15% i el 16%; i el Brasil, un 16% i un 21%, respectivament. D’Hispam, per part seva, procedeix el 19% dels ingressos i el 12% de l’OIBDA.

Important generació de caixa

Les xifres del primer trimestre acrediten també la provada capacitat de Telefónica per a generar caixa. Excloent el pagament d’espectre, la generació de caixa del trimestre aconsegueix els 727 milions d’euros, més d’un 200% superior que en el primer trimestre de 2020. Aquesta caixa, no obstant això, es va destinar en gran mesura als pagaments realitzats després de les subhastes d’espectre al Regne Unit, Xile i Espanya, per la qual cosa la xifra registrada en el primer trimestre se situa en els 33 milions d’euros, un 85% menor que la de fa un any.

La millora de les xifres fa possible igualment que el flux de caixa operatiu (OIBDA-*CapEx) pugi orgànicament un 0,1% i disminueixi un 38% en termes reportats, també a conseqüència de les subhastes d’espectre, que representen un total de 694 milions d’euros.

Una altra fita del primer trimestre consisteix en els creixements dels diferents marges sobre vendes, una evolució que evidencia la capacitat de gestió de la companyia i la generació d’eficiències que està propiciant. El marge d’OIBDA sobre la xifra de negocis augmenta fins al 33% i el marge del flux de caixa operatiu sobre vendes millora fins al 20,1%.

Nou descens del deute

Les dades del primer trimestre reforcen igualment el compromís del Grup amb la reducció de deute. A 31 de març, el deute financer net se situa en els 35.796 milions d’euros, un 6,4% menys que un any abans. Una vegada es materialitzin les operacions pendents de tancament, el deute es veurà reduïda aproximadament en 9.000 milions d’euros addicionals. Amb aquesta retallada, se situaria entorn dels 26.000 milions d’euros, la meitat de l’existent a mitjan 2016.

En paral·lel, Telefónica manté una sòlida posició de liquiditat després d’una activitat de refinançament per import de 3.022 milions d’euros en el trimestre. La companyia compta amb liquiditat pròxima als 20.000 milions d’euros.

Xarxes de qualitat, clients fidels

La qualitat de les infraestructures ha continuat sent una prioritat per a Telefónica en l’arrencada de 2021. Aquesta qualitat es tradueix en més clients i més contents. La base total d’accessos de Telefónica creix fins a 347,4 milions, un 1,5% més que al tancament del primer trimestre de 2020, amb un clar creixement el segment d’usuaris d’alt valor gràcies a les infraestructures diferencials del Grup. Els accessos minoristes d’ultra banca ampla (UBB) pugen un 8,2% en l’últim any i els de fibra fins a la llar (FTTH) ho fan en un 23,5%, amb el que representen el 53% del total de clients minoristes de banda ampla. La major satisfacció dels clients es reflecteix en una millora del NPS (Net Promoter Score) fins a nivells rècord del 27% en els quatre principals mercats.

La companyia finalitza el primer trimestre amb 137,1 milions d’unitats immobiliàries (UUII) passades amb fibra, un 6% més que fa un any, i de les quals un total de 63 milions discorren per xarxes pròpies. En relació amb la xarxa de fibra, Telefónica Infra, la societat que s’ocupa de posar en valor les infraestructures de la companyia, va anunciar en el trimestre la creació de dos nous vehicles majoristes per al desplegament de fibra al Brasil i Xile, que s’uneixen així a la societat conjunta creada amb Allianz a Alemanya, presentada el mes d’octubre passat.

Execució del Pla Estratègic

Els cinc pilars que sustenten l’estratègia de Telefónica també avancen a bon ritme. Respecte als mercats principals, Espanya manté el lideratge europeu en el desplegament de fibra i aconsegueix ja una cobertura 5G del 80% del territori, mentre que al Regne Unit la fusió d’O2 i Virgin Mitjana progressa d’acord amb l’esperat, després que el regulador britànic (CMA) aprovés l’operació de manera preliminar a l’abril. Al Brasil, l’adquisició dels actius mòbils d’Oi segueix igualment el seu curs, i a Alemanya la companyia ha tancat durant el trimestre un acord de roaming nacional amb 1&1 Drillisch que garanteix una línia d’ingressos a llarg termini.

Pel que refereix a Hispam, la millora del model operatiu es fa cada vegada més evident. La maximització de les eficiències en els costos operatius i la inversió fan possible un fort increment del flux de caixa operatiu a la regió.

Telefónica Tech reforça la seva història de creixement en el primer trimestre amb un augment dels ingressos del 25,1%, fins als 166 milions d’euros, al mateix temps que continua amb el procés de migració de serveis i amb la transferència de negocis i actius.

D’aquesta manera, Telefónica Tech avança en el seu objectiu d’ampliar el perímetre de la companyia, que s’estendrà al llarg dels pròxims mesos. A més, continua secundant-se en les seves capacitats operatives i comercials, en els seus actius diferencials i en acords amb socis clau per a oferir els seus serveis als més de 5,5 milions de clients B2B del Grup.

Pel que fa a Telefónica Infra, i juntament amb la creació dels vehicles majoristes esmentats, el seu principal èxit durant aquest primer trimestre va ser la venda del negoci de torres de Telxius a American Tower Company per 7.700 milions d’euros, una operació a múltiples rècord i referent del sector.

Finalment, el cinquè pilar estratègic, que busca simplificar i digitalitzar en major mesura l’actual model operatiu, ha donat fruits també durant el trimestre. La digitalització dels processos suposa el 79%, mentre que les vendes digitals han crescut el 37% en els quatre mercats clau i representen ja el 35% del total. És a dir, fins a març, prop de 30 milions de clients, un 12% més, han optat per utilitzar canals digitals en el conjunt del Grup.

Desenvolupament sostenible

Un altre esdeveniment destacat del primer trimestre va consistir en la col·locació d’un bo híbrid sostenible, el primer d’aquestes característiques emès en el sector i una nova mostra del compromís de Telefónica a favor d’un desenvolupament sostenible. L’import d’aquesta operació, que va aconseguir els 1.000 milions d’euros, permet a la companyia estendre l’abast del seu finançament a projectes socials a Espanya, Alemanya i el Brasil, al mateix temps que dóna continuïtat a iniciatives ambientals en línia amb els bons verds emesos en 2019 i 2020, amb els quals el Grup també va ser pioner.

Comença la sisena convocatòria del Tarragona Open Future

Avui ha començat la sisena edició del Tarragona Open Future, el programa d’acceleració empresarial adreçat a noves empreses. Aquest programa  forma part de la plataforma global Telefónica Open Future i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Impulsa.

El Tarragona Open Future està centrat en la promoció de projectes i startups que puguin oferir solucions innovadores i/o de base tecnològica en cinc sectors cabdals per al territori: salut, esport i benestar; capacitació i inclusió social; tecnologies aplicades a la sostenibilitat ambiental; tecnologies aplicades al patrimoni, la cultura i el turisme; i tecnologies al servei de la logística i el comerç.

Les empreses seleccionades prendran part d’un programa d’acceleració de sis mesos que inclou un pla de treball personalitzat per a cada startup i dissenyat conjuntament amb l’equip emprenedor; formació per a cada àrea estratègica de la startup; seguiment grupal i individual amb experts especialitzats en cada àrea; connexió amb l’ecosistema del territori i amb la xarxa global de Telefónica Open Future, implantada a disset països; accés a l’espai de treball i suport constant durant tota l’acceleració; i tres beques de fins a 3.000 € i tres anys d’acompanyament amb persones expertes un cop finalitzat el programa.

Telefónica connecta amb fibra òptica les llars i les empreses de Pedret i Marzà, Pau i Vilamaniscle

 • Telefónica ha posat en funcionament per primera vegada la tecnologia de xarxa fixa més ràpida, segura i versàtil del mercat a un total de més de 700 habitatges i comerços d’aquests tres municipis de l’Alt Empordà.
 • El servei permet a la població, empreses i institucions fer front a l’augment de la demanda de xarxa causada per la pandèmia i posicionar-se tecnològicament en una situació avançada davant del nou entorn digital post-Covid.

Telefónica ja ofereix connexió de fibra òptica a tres nous municipis de l’Alt Empordà i posa a disposició de la seva població, empreses i administracions la millor tecnologia de xarxa fixa del mercat. En total, més de 700 llars i comerços han entrat per primera vegada en cobertura de fibra òptica: a Pedret i Marzà són poc més de 100, a Pau gairebé 400 i, a Vilamaniscle, 230.

Els treballs realitzats per Telefónica ja permeten a la població d’aquestes tres localitats gironines disposar de connexió avançada, assegurant a més una xarxa que suporta els augments de la velocitat de transmissió tant de pujada com de baixada a mesura que els serveis i aplicacions ho requereixin i sense haver de realitzar nous treballs. A més, l’accés a la fibra òptica assegura que en un futur pròxim la xarxa mòbil 5G pugui posar-se en marxa amb plena garantia de qualitat.

“La fibra òptica és una tecnologia que exigeix una important inversió, però a Telefónica tenim el convenciment que és la millor aposta que podem fer, ja que avui dia, la digitalització cada vegada és més essencial”, explica Jordi Giné, director de Grans Comptes i Administracions Públiques de Telefónica a Catalunya. En aquest sentit, Telefónica dóna cobertura a la demanda creixent de llars, empreses i institucions, apropant facilitats a la població i contribuint al desenvolupament dels municipis gironins. Tanmateix, la posada en marxa d’aquest servei permetrà a aquests pobles gironins posicionar-se tecnològicament en una situació avançada per a fer front al nou entorn digital post-Covid.

Els alcaldes d’aquestes localitats empordaneses han mostrat la seva satisfacció, com és el que cas del batlle de Pedret i Marzà, Daniel Valencia, que ha agraït l’esforç d’inversió per part de Telefónica i destaca que l’arribada de la seva fibra òptica ara ofereix una major oferta de connectivitat al veïnat, que a més, es complementa amb la cobertura mòbil 5G que recentment la companyia també ha posat en funcionament al municipi.

Teletreball, educació i oci

Més teletreball, major consum audiovisual, increment de l’educació i la formació a distància o augment de les hores d’oci que requereixen connexió de xarxa: la pandèmia ha provocat que la demanda d’Internet s’hagi disparat en els últims mesos, ja que s’ha elevat significativament la presència de les famílies a les seves llars. Per això, i amb l’objectiu de garantir que la cobertura i la qualitat de la xarxa sigui la mateixa en qualsevol punt de Catalunya, Telefónica s’ha compromès a desplegar fibra òptica en tots els municipis abans que finalitzi el 2025.

La fibra òptica des de la central fins a la llar o el negoci és actualment la tecnologia de connectivitat fixa més avançada del mercat. En l’àmbit domèstic, la fibra òptica simètrica de 1 GB que ofereix Telefónica permet teletreballar, estudiar, veure televisió d’alta definició com Movistar+, gaudir de jocs online amb gran fluïdesa, realitzar videoconferències de màxima qualitat i navegació ultraràpida a Internet, fins i tot des de diferents dispositius simultàniament sense que l’estat de la connexió pateixi alteracions.

Per a garantir aquests serveis, en els últims anys Telefónica està invertint en la construcció d’una xarxa totalment nova que potencia el teixit empresarial de Catalunya: modernitza la forma de treballar facilitant el desenvolupament quotidià a autònoms i pimes i presta millors serveis als usuaris perquè accedeixin a totes les possibilitats del món digital. Amb tot això, l’objectiu de la companyia és reactivar l’economia i contribuir a un canvi de model econòmic més sostenible.

Els veïns i les veïnes que vulguin informar-se del servei poden trucar gratuïtament al 1004, acostar-se a la botiga Movistar més propera o consultar la pàgina web movistar.es.

Telefónica a Catalunya

Telefónica ratifica el seu compromís pel benestar econòmic i social de Catalunya. Mostra d’això són els 160 punts d’atenció a disposició dels clients, els més de 264 milions d’euros facturats a un total de 307 proveïdors locals, la contribució al treball a través dels 3.014 empleats directes, el més del 98% de la població en cobertura 4G i el 78% de les llars i negocis que disposen de fibra òptica al territori català. Telefónica també continua amb l’encesa de la xarxa mòbil 5G a Catalunya i actualment el 83% de la població catalana ja té accés a aquesta tecnologia. A més, Telefónica dóna suport al sector de les TIC, la cultura, l’emprenedoria i l’esport mitjançant múltiples patrocinis.

Telefónica encén la seva xarxa 5G a Amposta

 • La ciutadania i les empreses de la capital del Montsià ja poden connectar-se a la xarxa mòbil de cinquena generació desplegada per la companyia.
 • Adam Tomàs: “Disposar de la xarxa 5G és una gran notícia per a Amposta, perquè ens situa al mapa i ens connecta de forma ràpida amb tot el món”

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta, i Jordi Giné, director de Grans Clients i Administracions Públiques de Telefónica a Catalunya, han detallat avui el desplegament de tecnologia mòbil 5G que Telefónica ha posat en funcionament a la capital del Montsià. A l’acte han anunciat que la companyia ha encès la seva xarxa 5G, per la qual cosa la ciutadania i les empreses d’Amposta ja tenen cobertura mòbil de cinquena generació.

En aquest sentit, Amposta ja pot gaudir dels avantatges d’aquesta nova generació de telefonia mòbil que permet una connectivitat ultraràpida, molt baixa latència i capacitat per a connectar a milions de dispositius, de manera que la major part dels nostres objectes d’ús quotidià seran elements connectats entre si i amb les persones.

El 5G facilitarà la construcció de ciutats intel·ligents, un factor clau en la transformació de la societat i l’economia, gràcies a l’impacte que exerceix principalment en els serveis d’emergència i en la mobilitat de les ciutats. D’aquesta manera, municipis que comptin amb aquesta tecnologia, com és el cas d’Amposta, podran resoldre els problemes de trànsit a través del cotxe connectat, augmentar la seguretat pública mitjançant sistemes d’identificació immediata que alerten a les autoritats de situacions perilloses com a accidents, facilitar el desplegament de l’Internet de les coses per a fer les ciutats més netes i eficients energèticament, o gestionar de manera avançada la infraestructura de la ciutat: des del consum d’energia fins al control d’edificis intel·ligents.

En aquest pla per a l’encesa del 5G de Telefónica s’inclouen, a més d’Amposta, un total de 236 municipis de Catalunya, el 83% de la població catalana, que actualment ja disposen d’aquesta xarxa mòbil. El desplegament de la tecnologia continuarà durant tot l’any 2021, aconseguint que el percentatge de cobertura i el nombre de poblacions de Catalunya que disposin d’accés al 5G segueixi augmentant.

Adam Tomàs, ha destacat que “per a un municipi com Amposta és important estar connectat amb el món per ser competitius i poder oferir el millor servei a les empreses i a la ciutadania, més ara en què el teletreball s’està configurant com una eina important”. En aquesta línia, l’alcalde ha assegurat que “disposar de la xarxa 5G és una gran notícia per a Amposta, perquè ens situa al mapa i ens connecta de forma ràpida amb tot el món”.

Per la seva part, Jordi Giné, ha assenyalat que “Telefónica ha estat la primera operadora a considerar al 5G com una generació diferent en la qual és necessari explorar els nous casos d’ús que habilita en paral·lel al mateix desplegament de la xarxa. Amposta ha estat des del principi un escenari prioritari per la instal·lació del 5G de Telefónica, i per això, avui afermem el nostre compromís amb la societat tarragonina amb l’anunci de l’encesa d’aquesta tecnologia”.

Telefónica fiança la xarxa mòbil 5G a la seva xarxa de fibra òptica d’alta qualitat, que en el cas d’Amposta, compta amb una cobertura de més del 81% de la població, de manera que les dues tecnologies es complementen per a tenir la millor navegació en mobilitat. Sobre la infraestructura de desplegament emprada a Amposta i a tot Catalunya, Telefónica està treballant amb les últimes generacions de ràdio que permeten el doble ús 4G i 5G amb l’objectiu de portar el 5G des del primer moment al màxim de població.

En aquesta primera fase es llança la xarxa 5G amb arquitectura NSA (Non Stand Alone), per a desplegar la xarxa 5G SA (Stand Alone) quan la tecnologia estigui plenament disponible després de l’estandardització. Així mateix, aquest desplegament inicial està fent ús dels emplaçaments i infraestructures actuals.

Avantatges del 5G per la població i les empreses

Des del punt de vista dels usuaris, gràcies al 5G els clients particulars podran descarregar una pel·lícula en segons o gaudir de retransmissions esportives en directe en les quals l’usuari tindrà una experiència 360º, podent visionar qualsevol angle del partit com si estigués a la pista. Aquells que siguin aficionats al gaming comptaran amb una experiència en mobilitat similar a la que els aporta la fibra a la llar, és a dir, sense interrupcions o latència. Així, el 5G permetrà jugar al telèfon mòbil com si s’estigués a la pantalla de l’ordinador de casa o a una videoconsola.

Per a les empreses, destaquen els serveis de Multiaccess Edge Computing, que ofereixen serveis d’ultra baixa latència i una major capacitat de còmput “a la vora de la xarxa”, a més de serveis com les xarxes privades 5G, el IoT massiu i les comunicacions crítiques a més de la virtualització de la xarxa, que facilita utilitzar els recursos de xarxes de forma més eficaç en funció de les necessitats dels clients.

Amb aquest llançament, Telefónica marca una nova fita en la implantació del 5G a Espanya. Fins avui, la companyia ha realitzat una dotzena de projectes 5G en col·laboració amb administracions públiques, centres de recerca i organitzacions com Mobile World Capital, com per exemple en el projecte 5G Connected Car, reconegut com un dels projectes de cotxe connectat més avançats d’Europa.

Una nova edició d’Alfabetització Digital obre inscripció a L’Hospitalet de Llobregat

 • Alfabetització Digital és un programa gratuït perquè persones desocupades s’apropin a la tecnologia i aprenguin habilitats digitals bàsiques per a la recerca de treball.
 • Els participants assistiran durant tres setmanes a sessions virtuals per aprendre a manejar programes i aplicacions informàtiques que les empreses demanden actualment en els seus processos de selecció i ofertes de feina. A més, s’entregaran als seus participants un certificat acreditatiu després de finalitzar l’activitat.
 • La iniciativa es desenvoluparà al maig i comptarà amb places limitades. Podran participar persones desocupades, d’entre 18 i 60 anys, de tot Catalunya, tenint prioritat les que siguin d’alguna de les ciutats adscrites al programa LCE en aquesta ronda, com és el cas de L’Hospitalet de Llobregat.
 • Les persones interessades a participar en aquesta activitat, totalment gratuïta, disposen de fins al 29 d’abril per a realitzar la seva inscripció a la pàgina web lanzaderasconectaempleo.es.
 • Aquesta iniciativa està impulsada per Fundación Santa María la Real i Fundación Telefónica, que compten amb el cofinançament del Fons Social Europeu, a través del programa operatiu POISES.

Fundación Santa María la Real i Fundación Telefónica posen en marxa una nova edició d’Alfabetització Digital, programa online d’orientació laboral per ajudar a persones desocupades a perdre la por a la tecnologia, posar-se al dia amb Internet i adquirir habilitats digitals bàsiques per a la recerca de feina. Per això, ambdues fundacions compten amb el cofinançament del Fons Social Europeu, a través del programa operatiu POISES, i la col·laboració de diferents administracions públiques.

Places limitades

La nova edició d’Alfabetització Digital es portarà a terme entre els dies 5 i 20 de maig, ambdós inclosos. Aquesta activitat, amb places limitades, es dirigeix a persones desocupades d’entre 18 i 60 anys de Catalunya, Astúries, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Galícia i La Rioja.

Segons s’estableix en les bases de la convocatòria, podran apuntar-se persones desocupades d’aquestes regions, tenint prioritat les que siguin d’alguna de les ciutats adscrites al programa LCE en aquesta ronda, com és el cas de L’Hospitalet de Llobregat. Les altres poblacions són Gijón, Oviedo, Lleó. Salamanca, Madrid-Districte d’Usera i Móstoles, Castelló, Gandia, A Corunya, Carballo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostel·la, Vigo i Logronyo.

Vuit sessions virtuals

Els seus participants assistiran durant tres setmanes a vàries sessions virtuals per aprendre a gestionar un compte de Gmail per la recerca de treball; a utilitzar eines com Drive per emmagatzemar tota la seva documentació al núvol; o aplicacions com Google Calendar o Trello per a dissenyar el seu pla de prospecció laboral.

Profunditzaran en el maneig de programes informàtics per a crear un currículum modern, una base de dades o una presentació professional. Aprendran a realitzar videoconferències o entrevistes virtuals; a treure certificats digitals, a més de conèixer les oportunitats de les xarxes socials per a posicionar-se i trobar feina.

A més, els seus participants rebran un certificat acreditatiu després de finalitzar l’activitat.

Inscripcions obertes

Les persones interessades en participar en l’activitat Alfabetització Digital, totalment gratuïta, disposen de fins el 29 d’abril per a realitzar la seva inscripció a la web de Lanzaderas Conecta Empleo, concretament en aquest enllaç: lanzaderasconectaempleo.es/formulario-de-inscripcion-programa-alfabetizacion

Telefónica assoleix el 83% de cobertura de població 5G a Catalunya durant el primer trimestre de l’any

 • La cobertura mòbil de cinquena generació ja està disponible a 236 municipis catalans.
 • A Espanya, la cobertura 5G se situa al 80%, amb més de 4.300 nodes instal·lats en un total de 1.253 municipis.
 • El desplegament de xarxa de Telefónica està compassat amb el llançament del nou Fusión de Movistar amb smartphones 5G i amb el desenvolupament de més de 60 casos d’ús 5G amb clients reals en tots els àmbits d’activitat.
 • Telefónica també ha seguit reforçant tant la seguretat de la seva xarxa 5G amb l’acord amb Juniper Networks per implantar la seva plataforma de seguretat com la seva qualitat i capacitat amb dos pilots en les malles fotòniques que donen suport a la seva Red IP Fusión a Espanya amb l’objectiu de reforçar-la davant la creixent demanda d’amplada de banda que comporta l’arribada del 5G.

Telefónica ha tancat el primer trimestre del 2021 amb una cobertura del 80% de la població amb la instal·lació d’un total de més de 4.300 nodes que ofereixen cobertura 5G a més de 37 milions d’habitants i 1.253 municipis de tota Espanya.

A Catalunya, la cobertura 5G de Telefónica ja arriba a més de 6.200.000 habitants, el 83% de la població, distribuïts en 236 municipis del territori.

D’aquesta manera, l’operadora avança a Espanya amb els seus plans de desplegament i en el compromís que va adoptar Telefónica amb la societat i amb la digitalització del país dins del pacte digital, tal com va destacar el seu president José María Álvarez-Pallete: “la posada en marxa de la nostra xarxa de 5G el passat setembre va ser un salt de nivell cap a la hiperconnectivitat, que canviarà el futur d’Espanya. Seguim executant el nostre pla estratègic en aquest any 2021 després d’un 2020 desafiant en el qual Telefónica ha avançat per afavorir l’accés de la població al 5G. A Espanya el nostre compromís ha estat sempre contribuir de forma decisiva a la digitalització del país. De fet, Espanya lidera avui les infraestructures digitals d’Europa amb la xarxa més extensa de fibra òptica i ho seguirem fent amb el desplegament del 5G”.

Aquest primer trimestre del 2021 el desplegament s’han centrat a completar la cobertura a les ciutats desplegades l’any passat i arribar a les ciutats per sobre de 20.000 habitants de manera que en l’actualitat compten amb accés a la xarxa 5G de Telefónica un total de 1.253 municipis de totes les comunitats autònomes.

Telefónica està treballant amb les últimes generacions de ràdio que permeten el doble ús 4G i 5G amb l’objectiu de portar la nova tecnologia al màxim de població des del primer moment. Així actualment la xarxa 5G de Telefónica combina el desplegament 5G NSA (Non Stand Alone) i DSS (Dynamic Spectrum Sharing) per a desplegar immediatament després la xarxa 5G SA (Stand Alone), quan la tecnologia estigui plenament disponible després de l’estandardització.

D’altra banda, s’estan utilitzant les bandes de 3,5 Ghz, única banda 5G ja llicenciada als operadors, i les bandes mitjanes (1.800-2.100 MHz), on actualment està el 4G aprofitant la possibilitat d’utilitzar equip NR (New Radio) que pot funcionar en ambdues tecnologies, 4G i 5G a la vegada. Al llarg del 2021 previsiblement s’incorporarà la banda 700 Mhz, quan surti i es resolgui la subhasta.

En l’àmbit comercial, Movistar a Espanya acaba de llançar un nou i complet portfolio de Fusión que inclou un smartphone, entre els quals es troben models 5G de diferents marques. Amb aquesta novetat, Movistar compassa la seva inversió a la xarxa mòbil 5G i el seu desplegament amb les demandes dels clients.

En aquest sentit, cal destacar també que Telefónica ha desenvolupat 13 casos d’ús amb clients reals des del llançament comercial del seu 5G el passat mes de setembre i que se sumen als més de 60 que l’operadora ha impulsat en els últims tres anys des que va llançar el 2018 el projecte Ciudades Tecnológicas 5G. Aquesta iniciativa, pionera a Espanya, està orientada a impulsar la implantació del 5G compatibilitzant els desenvolupaments tècnics amb l’aplicació de la nova tecnologia en casos d’ús amb clients reals.

Telefónica ha canalitzat la seva activitat tant amb pilots d’innovació propis com amb projectes impulsats gràcies a les ajudes del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de Red.es o el Node de Col·laboració 5G amb la Xunta de Galícia.

Altrament, Telefónica ha seguit reforçant la seva xarxa 5G tant en cobertura com en la seva seguretat amb l’acord amb Juniper Networks per assegurar la xarxa 5G a Espanya amb la incorporació de la plataforma de seguretat Security Gateway (SecGW) SRX5800, una solució amb Intel·ligència Artificial que protegirà tant el tràfic com la infraestructura de les xarxes de nova generació. A més, Telefónica, en col·laboració amb Nokia i Huawei, ha realitzat dos pilots en les malles fotòniques amb tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing – en una fibra múltiples senyals) que donen suport a la seva Red IP Fusión a Espanya amb l’objectiu de reforçar la seva qualitat i capacitat de cara a la creixent demanda d’amplada de banda que comporta l’arribada del 5G i els nous serveis.

Movistar obre una nova botiga al centre comercial L’illa Diagonal de Barcelona

 • El nou espai de 75 metres quadrats es troba a la planta 0 del centre comercial amb accés directe a l’Avinguda Diagonal.
 • La botiga està oberta de dilluns a dissabte de 9:30 a 21:00 h de manera ininterrompuda i compta amb nou professionals d’atenció al client.

Telefónica ha inaugurat una nova botiga al cor comercial i empresarial de Barcelona. L’espai es troba a la planta 0 del centre comercial L’illa Diagonal.

La nova Movistar Store és un espai obert a l’Avinguda Diagonal, amb accés directe des del carrer. Aquest nou espai de 75 metres quadrats compta amb 5 llocs d’atenció al client adaptats a persones amb discapacitats físiques.

En aquesta nova botiga els clients compten amb serveis d’assessoria comercial, de comunicacions, entreteniment i televisió, a més dels serveis de Movistar Prosegur Alarmas i Movistar Salud. L’espai també disposa de servei tècnic especialista en reparació i configuració d’equipaments pels clients que ho precisin. A més, aquí els clients també poden familiaritzar-se amb una àmplia gamma de smartphones, i amb els serveis i l’oferta de Movistar+ i Movistar Prosegur Alarmas a través d’un espai d’experiències i demostracions disponible a la botiga.

Movistar ha dotat a aquest espai de mesures de protecció davant de la Covid-19, complint amb les normes d’aforament i higiene. Aquest espai segur ofereix als clients atenció amb cita prèvia.

La nova Movistar Store està oberta de dilluns a dissabte de 9:30 a 21:00 h de manera ininterrompuda, compta amb nou professionals, i se suma a altres 26 punts de venda de la companyia a la ciutat de Barcelona i a 155 a Catalunya.

Movistar revoluciona el mercat convergent i llança un nou Fusión que inclou un smartphone

 • El client disposa de diferents models de totes les gammes, entre ells 5G, dins de la quota mensual per a elegir el que millor s’adeqüi a les seves necessitats i les prestacions que busqui.
 • És un portfolio pioner en el mercat convergent, un àmbit que ja va revolucionar Movistar el 2012 amb el llançament de Fusión.
 • Els clients actuals que no estiguin interessats a passar al nou Fusión no veuran modificades cap de les seves condicions.

Movistar oferirà a partir de l’11 d’abril un nou i complet porfolio de Fusión que inclou un smartphone. Entre ells es troben models 5G de diferents marques i que el client podrà triar en funció de la modalitat de Fusión contractada i de les seves necessitats.

Aquest nou porfolio es llança per a noves altes, però estarà disponible també per als actuals clients, que podran passar al nou porfolio i gaudir dels mateixos avantatges si així ho decideixen. També es veuran beneficiats els clients de Fusión Pro, és a dir, tots els autònoms i professionals.

Emilio Gayo, president de Telefónica España, ha assenyalat que “Movistar no deixa de revolucionar el mercat convergent d’aquest país i ho fa ara estenent als seus clients una de les seves últimes demandes, la possibilitat de gaudir de la velocitat actual del 5G a través d’un telèfon mòbil en la modalitat de Fusión que contractin”. Gayo va afegir que “liderem el mercat en desplegament 5G, superant el 75% de la població, i ara els clients poden triar un dispositiu d’última generació. La nostra obsessió és precisament aquesta, el client i avançar-nos a les seves necessitats, tant tecnològiques com d’equipament”.

El smartphone s’incorpora a totes les categories del nou porfolio Fusión. A més, si el client vol accedir a terminals diferents dels inclosos per defecte en la quota mensual podrà disposar d’aquests per una quantitat extra mensual durant 36 mesos, que en funció de la tarifa i de les prestacions del mòbil seleccionat, oscil·la entre els 2€ i els 24€.

Com a promoció de llançament d’aquest nou Fusión, que es pot contractar en totes les botigues Movistar, en línia a través de la web de movistar.es, o per trucada al 1004, els nous clients pagaran, durant 3 mesos, un 50% menys del preu del paquet complet.

Els actuals clients de Fusión podran passar-se al nou porfolio i, d’aquesta manera, gaudir d’un nou terminal inclòs en el nou preu. També comptaran amb una promoció en el cas que vulguin passar a una tarifa superior del nou porfolio: durant tres mesos pagaran el preu de la tarifa de partida en el nou portfolio, però gaudiran dels avantatges de la nova, a més del telèfon intel·ligent.

Els clients actuals que no estiguin interessats a passar al nou Fusión no veuran modificades cap de les seves condicions.

Des del llançament de Fusión en 2012 s’han produït dues grans fites: el mateix llançament que va significar la primera oferta convergent del mercat i en 2014 el llançament comercial de Movistar TV, en totes les modalitats de Fusión, a les quals posteriorment es van incorporar els continguts de Canal+ el 2015.

Amb aquest porfolio Fusión, Movistar fa un pas nou en la seva resposta a les demandes dels clients després d’haver desplegat la millor xarxa de fibra d’Europa amb, a més, la recent pujada de la velocitat de connexió als seus clients fins a un 1Gbps.

La inversió en la xarxa mòbil 5G fa possible que se superi ja aquest 75% de la població amb accés a aquesta tecnologia que la companyia es va marcar per a final de 2020 i permet que el client pugui accedir, des de qualsevol lloc, a tots els continguts de ficció i esportius, consolidant així l’oferta de continguts més completa del mercat.

Telefónica connecta amb fibra òptica les llars i les empreses de Figuerola del Camp

  • Telefónica ha posat en funcionament la tecnologia de xarxa fixa més ràpida, segura i versàtil als 270 habitatges i comerços d’aquest municipi de l’Alt Camp.
  • El servei permet a la població, empreses i institucions fer front a l’augment de la demanda de xarxa causada per la pandèmia i posicionar-se tecnològicament en una situació avançada davant del nou entorn digital post-Covid.

 • Telefónica ja ofereix connexió de fibra òptica a Figuerola de Camp i posa a disposició de la seva població, empreses i administracions la millor tecnologia de xarxa fixa del mercat. En total, 270 llars i empreses han entrat per primera vegada en cobertura de fibra òptica en aquest municipi de l’Alt del Camp.

  Els treballs realitzats per Telefónica ja permeten a més a la població d’aquesta localitat tarragonina disposar de connexió avançada, assegurant a més una xarxa que suporta els augments de la velocitat de transmissió tant de pujada com de baixada a mesura que els serveis i aplicacions ho requereixin i sense haver de realitzar nous treballs. A més, l’accés a la fibra òptica assegura que en un futur pròxim la xarxa mòbil 5G pugui posar-se en marxa amb plena garantia de qualitat.

  “La fibra òptica és una tecnologia que exigeix una important inversió, però a Telefónica tenim el convenciment que és la millor aposta que podem fer, ja que avui dia, la digitalització cada vegada és més essencial”, explica Jordi Giné, director de Grans Comptes i Administracions Públiques de Telefónica a Catalunya. En aquest sentit, Telefónica dóna cobertura a la demanda creixent de llars, empreses i institucions, apropant facilitats a la població i contribuint al desenvolupament dels municipis tarragonins. Tanmateix, la posada en marxa d’aquest servei permetrà a Figuerola del Camp posicionar-se tecnològicament en una situació avançada per a fer front al nou entorn digital post-Covid.

  Teletreball, educació i oci

  Més teletreball, major consum audiovisual, increment de l’educació i la formació a distància o augment de les hores d’oci que requereixen connexió de xarxa: la pandèmia ha provocat que la demanda d’Internet s’hagi disparat en els últims mesos, ja que s’ha elevat significativament la presència de les famílies a les seves llars. Per això, i amb l’objectiu de garantir que la cobertura i la qualitat de la xarxa sigui la mateixa en qualsevol punt de Catalunya, Telefónica s’ha compromès a desplegar fibra òptica en tots els municipis abans que finalitzi el 2025.

  La fibra òptica des de la central fins a la llar o el negoci és actualment la tecnologia de connectivitat fixa més avançada del mercat. En l’àmbit domèstic, la fibra òptica simètrica de 1 GB que ofereix Telefónica permet teletreballar, estudiar, veure televisió d’alta definició com Movistar+, gaudir de jocs online amb gran fluïdesa, realitzar videoconferències de màxima qualitat i navegació ultraràpida a Internet, fins i tot des de diferents dispositius simultàniament sense que l’estat de la connexió pateixi alteracions.

  Per a garantir aquests serveis, en els últims anys Telefónica està invertint en la construcció d’una xarxa totalment nova que potencia el teixit empresarial de Catalunya: modernitza la forma de treballar facilitant el desenvolupament quotidià a autònoms i pimes i presta millors serveis als usuaris perquè accedeixin a totes les possibilitats del món digital. Amb tot això, l’objectiu de la companyia és reactivar l’economia i contribuir a un canvi de model econòmic més sostenible.

  Els veïns i les veïnes que vulguin informar-se del servei poden trucar gratuïtament al 1004, acostar-se a la botiga Movistar més propera o consultar la pàgina web movistar.es.

  Telefónica a Catalunya

  Telefónica ratifica el seu compromís pel benestar econòmic i social de Catalunya. Mostra d’això són els 160 punts d’atenció a disposició dels clients, els més de 264 milions d’euros facturats a un total de 307 proveïdors locals, la contribució al treball a través dels 3.014 empleats directes, el més del 96% de la població en cobertura 4G i el gairebé 84% de les llars i negocis que disposen de fibra òptica al territori català. Recentment, Telefónica també ha iniciat el desplegament del 5G a Catalunya i, a principis d’aquest any, el 81% de la població catalana ja tenia accés a aquesta tecnologia mòbil. A més, Telefónica dóna suport al sector de les TIC, la cultura, l’emprenedoria i l’esport mitjançant múltiples patrocinis.

Telefónica connecta amb fibra òptica les llars i les empreses del Port de la Selva

 • Telefónica ha posat en funcionament la tecnologia de xarxa fixa més ràpida, segura i versàtil a més de 2.600 llars i comerços d’aquest municipi de l’Alt Empordà.
 • El servei permet a la població, empreses i institucions fer front a l’augment de la demanda de xarxa causada per la pandèmia i posicionar-se tecnològicament en una situació avançada davant del nou entorn digital post-Covid.

Telefónica ja ofereix connexió de fibra òptica al Port de la Selva i posa a disposició de la seva població, empreses i administracions la millor tecnologia de xarxa fixa del mercat. En total, més de 2.600 llars i empreses han entrat per primera vegada en cobertura de fibra òptica en aquest municipi costaner de l’Alt Empordà, incloses moltes de les urbanitzacions del terme municipal.

Els treballs realitzats per Telefónica ja permeten a més a la població d’aquesta localitat gironina disposar de connexió avançada, assegurant a més una xarxa que suporta els augments de la velocitat de transmissió tant de pujada com de baixada a mesura que els serveis i aplicacions ho requereixin i sense haver de realitzar nous treballs. A més, l’accés a la fibra òptica assegura que en un futur pròxim la xarxa mòbil 5G pugui posar-se en marxa amb plena garantia de qualitat.

“La fibra òptica és una tecnologia que exigeix una important inversió, però a Telefónica tenim el convenciment que és la millor aposta que podem fer, ja que avui dia, la digitalització cada vegada és més essencial”, explica Jordi Giné, director de Grans Comptes i Administracions Públiques de Telefónica a Catalunya. En aquest sentit, Telefónica dóna cobertura a la demanda creixent de llars, empreses i institucions, apropant facilitats a la població i contribuint al desenvolupament dels municipis gironins. Tanmateix, la posada en marxa d’aquest servei permetrà al Port de la Selva posicionar-se tecnològicament en una situació avançada per a fer front al nou entorn digital post-Covid.

Per la seva banda, Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva, destaca que “l’arribada de la fibra òptica a més del 80% de les llars i a la pràctica totalitat dels negocis és una oportunitat perquè ens connecta al món amb unes condicions òptimes per encarar el nostre futur”.

Teletreball, educació i oci

Més teletreball, major consum audiovisual, increment de l’educació i la formació a distància o augment de les hores d’oci que requereixen connexió de xarxa: la pandèmia ha provocat que la demanda d’Internet s’hagi disparat en els últims mesos, ja que s’ha elevat significativament la presència de les famílies a les seves llars. Per això, i amb l’objectiu de garantir que la cobertura i la qualitat de la xarxa sigui la mateixa en qualsevol punt de Catalunya, Telefónica s’ha compromès a desplegar fibra òptica en tots els municipis abans que finalitzi el 2025.

La fibra òptica des de la central fins a la llar o el negoci és actualment la tecnologia de connectivitat fixa més avançada del mercat. En l’àmbit domèstic, la fibra òptica simètrica de 1 GB que ofereix Telefónica permet teletreballar, estudiar, veure televisió d’alta definició com Movistar+, gaudir de jocs online amb gran fluïdesa, realitzar videoconferències de màxima qualitat i navegació ultraràpida a Internet, fins i tot des de diferents dispositius simultàniament sense que l’estat de la connexió pateixi alteracions.

Per a garantir aquests serveis, en els últims anys Telefónica està invertint en la construcció d’una xarxa totalment nova que potencia el teixit empresarial de Catalunya: modernitza la forma de treballar facilitant el desenvolupament quotidià a autònoms i pimes i presta millors serveis als usuaris perquè accedeixin a totes les possibilitats del món digital. Amb tot això, l’objectiu de la companyia és reactivar l’economia i contribuir a un canvi de model econòmic més sostenible.

Els veïns i les veïnes que vulguin informar-se del servei poden trucar gratuïtament al 1004, acostar-se a la botiga Movistar més propera o consultar la pàgina web movistar.es.

Telefónica a Catalunya

Telefónica ratifica el seu compromís pel benestar econòmic i social de Catalunya. Mostra d’això són els 160 punts d’atenció a disposició dels clients, els més de 264 milions d’euros facturats a un total de 307 proveïdors locals, la contribució al treball a través dels 3.014 empleats directes, el més del 96% de la població en cobertura 4G i el gairebé 84% de les llars i negocis que disposen de fibra òptica al territori català. Recentment, Telefónica també ha iniciat el desplegament del 5G a Catalunya i, a principis d’aquest any, el 81% de la població catalana ja tenia accés a aquesta tecnologia mòbil. A més, Telefónica dóna suport al sector de les TIC, la cultura, l’emprenedoria i l’esport mitjançant múltiples patrocinis.